KLIMAATHYSTERIE (1) - maar waarom ...

  

klimaathysterie (2) klimaathysterie (3)

Te gek voor woorden dat we van Peter Kuipers Munneke op het NOS journaal voorjaar 2022 moesten horen dat de opvallend hoge temperaturen in het noordwesten van de USA en het zuidwesten van Canada alles te maken hadden met de opwarming van de aarde, terwijl het hier toch duidelijk ging om een weersverschijnsel van korte duur.


Een meteoroloog die blijkbaar het verschil niet kent c.q. wil kennen tussen het weer (de toestand van de dampkring op een bepaalde tijd en plaats) en het klimaat (het gemiddelde weer in een regio over 30 - 40 jaar).

Ongetwijfeld heeft zijn opmerking te maken met het feit dat we ons moeten aansluiten bij het geloof van de klimaathysterie. Die vreselijke opwarming van de aarde die maar niet wil plaatsvinden.


Laten we kijken naar de feiten. In de grafiek hiernaast ziet u de hittegolven in de VS, in de periode 1890 - 2020. Ziet u een trend? Niet dus! [20210704]

Steeds meer bosbranden in Australië?

Laten we ook hier kijken naar de feiten. In de grafiek hiernaast ziet u de bosbranden in Australië in de periode 1920 - 2020.

Ziet u een trend? Niet dus!


Wel is inmiddels duidelijk dat de branden van vorig jaar in Australië een gevolg zijn van de invloed van de linkse lobby op het bosbeheer.


In het verleden werd dood hout uit de bossen verwijderd, op de manier waarop de aboriginals dat ook deden.

Omdat dit 'onnatuurlijk' zou zijn, is men hiermee onder druk van de linkse lobby gestopt. Tja, dood hout wil wel branden! [20210704]


De Amerikaanse meteoroloog Ryan Maue vergelijkt op zijn website o.a. globale temperaturen.


Uit de data blijkt dat juni 2021 in vergelijking met de periode 1991 - 2020 slechts 0,18ºC warmer was dan dit gemiddelde.


Niet dus! Geen rampzalige opwarming van de aarde.

[bron: climate atlas 20210701]

De temperatuur stijgt steeds sneller?

De rampspoed uit het IPCC rapport (AR6)

Paniekzaaierij

De mainstream media tuimelden over elkaar heen om de ernst van de klimaatverandering die uit het laatste IPCC rapport naar voren komt te  onderstrepen: het was zelfs al 5 over 12 volgens sommige politici.


Volgens de Amerikaanse onderzoeker Roger Pielke is er echt geen reden tot paniek. Je moet wel diep graven in het IPCC rapport schrijft hij, maar er staat gewoon in dat het meest extreme rampenscenario uit het vorige rapport nu als zeer onwaarschijnlijk wordt beschouwd.


Verder constateert Pielke jr. - ook weer na diep graven in het IPCC rapport - dat er geen toename is van orkanen, overstromingen en droogtes. Er lijkt wel een toename in temperatuursextremen te zijn.

Bijzonder is dat de warme periodes uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen - die in het vorige rapport wél te zien waren - zijn verdwenen. Terwijl er duidelijk wetenschappelijk bewijs is dat het toen minstens zo warm was dan nu.

Uit onderzoek van G. Margaritelli et al. blijkt dat het in de Romeinse tijd 2ºC warmer was dan nu. Het onderzoek is gepubliceerd in Scientific Reports 10. [bron Scientic Reports 2020-01-06]


En dan: "De temperatuur is nog nooit zo snel gestegen als nu." Tja, is dat echt zo? Dan is daar gelukkig nog Rob de Vos met zijn prachtige website klimaatgek, die deze bewering direct gaat verifiëren aan de hand van data.

Niet dus! Kijkt u maar naar de tabel hiernaast.

De klimaatmodellen bakken er nog steeds niets van. Alle modellen geven een veel hogere waarde dan de gemeten temperatuur (zwarte lijn).

Heel bijzonder is dat de nieuwste modellen (CIMP-6) er helemaal naast zitten. Als je deze modellen gebruikt om terug te rekenen in de tijd, bakken ze er helemaal niets van.

Klimaatwetenschappers binnen het IPCC, waaronder Gavin Schmidt, directeur van NASA, roept de klimaatwetenschappers in een artikel in Nature op, om te stoppen met het gebruik van extremistische ’te hete’ modellen. [20220510]

Voorspellen de klimaatmodellen de temperatuurstijging op aarde steeds beter?

Klimaatprobleem?

Ben geen klimaatontkenner, want de temperatuur op aarde stijgt wat. Maar is dat zo’n probleem? Is er een klimaatramp aanstaande? Wel nee! Er is veel positief nieuws. Maar de wetenschap laat zich knechten door de politiek en de msm, die niet willen kijken naar de feiten. De wetenschap wil onderzoeksgeld genereren en dat doe je niet door te publiceren dat er geen klimaatprobleem is.


We zijn helaas al ongeveer zover dat de vrije meningsuiting over het klimaat aan banden wordt gelegd. Zo worden historische temperatuurgegevens aangepast, zodat ze beter passen in de huidige klimaathysterie.

Het is dan ook niet vreemd dat het vooral gepensioneerde professoren en academici zijn die kritische geluiden laten horen. Immers zij zijn niet afhankelijk van onderzoeksgelden.  Lees verder ...

Uitkomsten van recent wetenschappelijk onderzoek: daling temperatuur

Bijzonder dat resultaten van wetenschappelijk onderzoek die niet in overeenstemming zijn met de klimaathysterie niet te vinden zijn in de msm. Het ongebruikelijk milde weer rond de jaarwisseling in West- en Midden-Europa doet velen geloven dat de opwarming van de aarde, veroorzaakt door CO2, in volle gang is.


Wereldwijd - en dat is het enige dat telt - ontwikkelen de temperaturen zich echter in een andere richting. Als men het gemiddelde van de laatste jaren bekijkt, is de wereldtemperatuur in de afgelopen 8 jaar en 4 maanden constant geweest.


Als we de satellietgebaseerde metingen van de Universiteit van Alabama (UAH) bekijken, zien we vanaf 2017 een lichte daling van de temperatuur. Van een voortdurende stijging van de temperatuur op aarde is dus geen sprake!


Maar het wordt nog interessanter: de hieronder aangehaalde wetenschappelijke studie gaat ervanuit dat de temperaturen in Europa de komende 15-20 jaar licht dalen.


Het zijn bepaal zwaargewichten van de klimaatwetenschap, Katja Matthes, directeur van het GEOMAR Helmholtz Centrum voor Oceaanonderzoek in Kiel, Johann Jungclaus van het Max Planck Instituut voor Meteorologie in Hamburg en Nour-Eddine Omrani van het Noorse Bjerknes centrum voor klimaatonderzoek, die onlangs de aandacht trokken in het Nature-tijdschrift "climate and atmospheric science".  

Ze publiceerden een studie die aantoont dat we te maken hebben met een verzwakking van de Noord-Atlantische Oscillatie (AMO), een afkoeling van de Noord-Atlantische Oceaan en de daarmee samenhangende mondiale temperatuurontwikkeling tussen 1950 en 1970. De grafiek toont de daling van de Noord-Atlantische temperaturen tegen 2040. Vanwege de trend van opwarming van de aarde zullen de temperaturen niet terugkeren naar het niveau van 1950-1970, legt een van de auteurs, Eddine Omrani, uit. De verwachte opwarmingspauze geeft ons volgens Omrani de tijd om technische, politieke en economische oplossingen uit te werken voor de volgende fase van opwarming, die rond 2050 weer de overhand zal krijgen.

[bron: npj Climate and Atmospheric Science 20220713 lees het hele onderzoek]

Zo blijkt er een zeer lange temperatuurreeks te zijn in Engeland: De CET  (Central England Temperature) dataset, de langste instrumentele temperatuurreeks in de wereld. De reeks van gemiddelde dagelijkse gegevens begint in 1772 en die van gemiddelde maandelijkse gegevens al in 1659. Dan zien we dat de temperatuur in Centraal Engeland tussen 1691 en 1720

met 1,5ºC steeg! Die opwarming is ongeveer gelijk aan de opwarming tussen 1976 en 2007. Maar ... rond 1700 was er nog geen verhoogde CO2 emissie. Kortom wat was de oorzaak toen, en wat nu ... [bron: klimaatgek 20210820].

Het is opnieuw 5 over 12

Het syntheserapport van het IPCC druk opnieuw hard op de alarmbel vanwege de stijging van de temperatuur op aarde: catastrofale gevolgen zullen snel onvermijdelijk worden. En dat het “nu of nooit” is om drastische maatregelen te nemen om een ramp te voorkomen.

Opvallend is dan dat de gemiddelde temperatuur op aarde in de periode 2015 t/m 2022 niet is gestegen, er was zelfs sprake van een lichte temperatuurdaling.

De grafiek hieronder is afkomstig van NOAA en toont de temperatuuranomalie van land en oceanen op aarde ten opzichte van de referentieperiode 1901-2000 voor de periode 2015 t/m 2022. Rechts bovenin staat de trend: -0,07  °C per decennium. Dat is voor de periode 2015 t/m 2022 een daling van -0,05 °C. De daling is minimaal, maar zeker geen stijging! [20230325 bron NOAA]

Steeds meer hittegolven in de VS?

De temperatuur op aarde gaat licht dalen

5 over 12?