KLIMAATHYSTERIE (1) - maar waarom ...

  

klimaathysterie (2)

Niet dus! Uit de gemeten data van de zes hoofdpeil- stations in Nederland, Delfzijl, Harlingen, Den Helder, Hoek van Holland, IJmuiden en Vlissingen blijkt dat er van een versnelling van de zeespiegelstijging geen sprake is.


De zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust van 1901 t/m 2020 is lineair en vertoont geen enkele versnelling. De stijging bedraagt 19,1 cm per eeuw. Omdat dit de relatieve zeespiegelstijging is (ten opzichte van het land) en de gemiddelde bodemdaling langs onze kust 4,5 cm per eeuw bedraagt (bron: Deltares) is de absolute zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust 14,6 cm per eeuw.

[bron: klimaatgek.nl 2021-05-05]


(placeholder)
(placeholder)

De zeespiegel stijgt steeds sneller?

Oeps, de temperatuur op aarde stijgt ook steeds sneller?

Er komen steeds meer mensen om door klimaatrampen!

Niet dus! Uit de grafiek blijk dat klimaat gerelateerde sterfgevallen zelfs met zo'n 95% zijn gedaald sinds 1925!

De verliezen op het BNP (gemiddeld over alle landen) ten gevolge van natuurrampen vertoont sinds 1990 een lichte daling en zeker geen stijging. [bron: Bjørn Lomberg 2020-01-16]

(placeholder)

De afgelopen 2000 jaar is het nooit zo warm geweest als nu ...

Niet dus! in de Romeinse tijd was het 2ºC warmer dan nu.

Dit blijkt uit onderzoek van G. Margaritelli et al. Het onderzoek is gepubliceerd in Scientific Reports 10. [bron Scientic Reports 2020-01-06]


Kortom waarop is de klimaathysterie gebaseerd ...


(placeholder)

Hittegolven in Amerika gaan steeds  meer voorkomen?

Te gek voor woorden dat we van Peter Kuipers Munneke op het NOS journaal moeten horen dat de opvallend hoge temperaturen in het noordwesten van de USA en het zuidwesten van Canada alles te maken hebben met de opwarming van de aarde, terwijl het hier gaat om een weersverschijnsel van korte periode.


Een meteoroloog die blijkbaar het verschil niet kent tussen het weer (de toestand van de dampkring op een bepaalde tijd en plaats) en het klimaat (het gemiddelde weer in een regio over

30 - 40 jaar).


Ongetwijfeld heeft zijn opmerking te maken met het feit dat we ons moeten aansluiten bij het geloof van de klimaathysterie. Die vreselijke opwarming van de aarde die maar niet wil plaatsvinden.


Laten we kijken naar de feiten. In de grafiek hiernaast ziet u de hittegolven in de VS, in de periode 1890 - 2020. Ziet u een trend? Niet dus! [20210704]

Steeds meer bosbranden in Australië?

Laten we ook hier kijken naar de feiten. In de grafiek hiernaast ziet u de bosbranden in Australië in de periode 1920 - 2020.

Ziet u een trend? Niet dus!


Wel is inmiddels duidelijk dat de branden van vorig jaar in Australië een gevolg zijn van de invloed van de linkse lobby op het bosbeheer.


In het verleden werd dood hout uit de bossen verwijderd, op de manier waarop de aboriginals dat ook deden.

Omdat dit 'onnatuurlijk' was is men hiermee onder druk van de linkse lobby gestopt. Tja, dood hout wil wel branden! [20210704]


(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

De Amerikaanse meteoroloog Ryan Maue vergelijkt op zijn website o.a. globale temperaturen.


Uit de data blijkt dat juni 2021 in vergelijking met de periode 1991 - 2020 slechts 0,18ºC warmer was dan dit gemiddelde.


Niet dus! geen rampzalige opwarming van de aarde.

[bron: climate atlas 20210701]

De temperatuur stijgt steeds sneller?

(placeholder)

De rampspoed uit het IPCC rapport (AR6)

De mainstream media tuimelden over elkaar heen om de ernst van de klimaatverandering die uit het rapport naar voren komt te  onderstrepen: het was zelfs al 5 over 12 volgens sommige politici.


Volgens de Amerikaanse onderzoeker Roger Pielke is er geen reden tot paniek. Je moet wel diep graven in het IPCC rapport schrijft hij, maar er staat gewoon in dat het meest extreme rampenscenario uit het vorige rapport nu als zeer onwaarschijnlijk wordt beschouwd.


Verder constateert Pielke jr. - ook weer na diep graven in het IPCC rapport - dat er geen toename is van orkanen, overstromingen en droogtes. Er lijkt wel een toename in temperatuursextremen te zijn.

Bijzonder is dat de warme periodes uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen - die in het vorige rapport wél te zien waren - zijn verdwenen. Terwijl er duidelijk wetenschappelijk bewijs is dat het toen minstens zo warm was dan nu.

Uit onderzoek van G. Margaritelli et al. blijkt dat het in de Romeinse tijd 2ºC warmer was dan nu. Het onderzoek is gepubliceerd in Scientific Reports 10. [bron Scientic Reports 2020-01-06]


En dan: "De temperatuur is nog nooit zo snel gestegen als nu." Tja, is dat echt zo? Dan is er gelukkig nog Rob de Vos met zijn prachtige website klimaatgek, die deze bewering direct gaat verifiëren aan de hand van data.

Zo blijkt er een zeer lange temperatuurreeks te zijn in Engeland: De CET  (Central England Temperature) dataset, de langste instrumentele temperatuurreeks in de wereld. De reeks van gemiddelde dagelijkse gegevens begint in 1772 en die van gemiddelde maandelijkse gegevens al in 1659. Dan zien we dat de temperatuur in Centraal Engeland tussen 1691 en 1720 met 1,5ºC steeg! Die opwarming is ongeveer gelijk aan de opwarming tussen 1976 en 2007. Maar ... rond 1700 was er nog geen verhoogde CO2 emissie. Kortom wat was de oorzaak toen, en wat nu ... [bron: klimaatgek 20210820].

(placeholder)

Niet dus! Kijkt u maar naar de tabel hiernaast.

De klimaatmodellen bakken er nog steeds niets van. Alle modellen geven een - veel - hogere waarde dan de gemeten temperatuur.

Heel bijzonder is dat de nieuwste modellen (CIMP-6) er helemaal naast zitten. Als je deze modellen gebruikt om terug te rekenen in de tijd, bakken ze er helemaal niets van.

Klimaatwetenschappers binnen het IPCC, waaronder Gavin Schmidt, directeur van NASA, roept de klimaatwetenschappers in een artikel in Nature om te stoppen met het gebruik van extremistische ’te hete’ modellen. [20220510]

De klimaatmodellen voorspellen de temperatuurstijging op aarde steeds beter

(placeholder)
(placeholder)

Niet dus! De gemeten data laten weinig spectaculairs zien [20220302 bron: Roy W. Spencer Ph.]