Keuchenius mavo Rotterdam

Meer informatie:

Op deze website stonden reisverslagen met deelnemers en foto's van de schoolreis in 1982.


In het kader van de AVG, hoewel die wet mogelijk niet zo bedoeld is, zijn de reisverslagen en foto's niet meer toegankelijk.